Verksamhetsplan 2017

För att vara väl förberedd!


 
 
 
 
 
 

Styrelsen

 
 
2016 års styrelse HCWR
från vänster 
Ordförande,Joakim Erlandsson
Mika Lammi,Utbildningsansvarig
Elsa Gunnarsson,Kassör
Mårten Karlsson, Tävlingsansvarig
Tomislav Oscarsson,Sekreterare
Kontakta oss på styrelse@hcwr.se