Kallelse årsstämma HCWR!

 
Här kommer kallelsen för HCWR:s årsstämma för 2017 års verksamhetsår. Mer info kommer!