här kommer valberedningens förslag på nya kandidater till styrelsen 2016:

Ordförande: Joakim Erlandsson:1 år kvar
Kassör: Elsa Gunnarsson:nyval 2 år
Ledamot: Mårten Karlsson:1 år kvar
Ledamot Tommy Oscarsson:nyval 2 år
Ledamot: Mika Lammi:nyval 2 år
Suppleant omval 1 år:Robert Brunner
Suppleant nyval 1 år:Johanna Albinsson

Revisor: Omval 1 år: Evy Erlandsson
Revisorsuppleant: nyval 1 år: Pia Fresk

Valberedning
Sammankallande med 1 år kvar: Ingela Ynghagen
Sittande med 2 år kvar: Carina Månsson
Nyval 3 år: Janne Stigemyr