Nu är det dags att nominera platser till styrelsen! Det finns flera vakanta platser i styrelsen som ska tillsättas nästa år. Vill du nominera någon du känner till en post? Maila till valberedningen på ingela.ynghagen@gmail.com , vi vill ha din nominering senast den 31 december! Så skynda på att nominera!
Dessa poster ska fyllas med en person på varje post:
Ordförande 2år -
Ledamot fyllnadsval 1år -
Ledamot 2år -
Suppleant 1år -
Suppleant 1år -
Valberedning 3år -
Revisor 1år –
Revisor-suppleant 1år -

Valberedningen kommer att presentera alla nominerade på årsmötet nästa år.

MVH Styrelsen.