Vi vill uppmärksammma alla nya och gamla medlemmar att vi uppdaterat medlemsvillkoren för 2017. För att ni och vi ska kunna få och lämna bra information så vill vi att ALLA bifogar era uppdaterade personuppgifter till oss. Så vi kan få ett så komplett medlemsregistrer som vi bara kan få. 
 

Nu är det dags att nominera platser till styrelsen! Det finns flera vakanta platser i styrelsen som ska tillsättas nästa år. Vill du nominera någon du känner till en post? Maila till valberedningen på ingela.ynghagen@gmail.com , vi vill ha din nominering senast den 31 december! Så skynda på att nominera!
Dessa poster ska fyllas med en person på varje post:
Ordförande 2år -
Ledamot fyllnadsval 1år -
Ledamot 2år -
Suppleant 1år -
Suppleant 1år -
Valberedning 3år -
Revisor 1år –
Revisor-suppleant 1år -

Valberedningen kommer att presentera alla nominerade på årsmötet nästa år.

MVH Styrelsen.

Visa fler inlägg