MEDLEMSAVGIFT!!

Vi vill uppmana och påminna alla medlemmar att betala medlemsavgiften för 2016!
 
 
Swishnr:123 577 39 65 Bankgiro: 312 9053