Här kommer mönstren inför vår C, D, E-tävling på lördag.
Ryttarmeddelande finns i WRAS tävlingsprogram samt propp, propositionen finns även här på hemsidan under "tävlingsinformation". Tävlingen börjar kl 09:00 och sekreteriatet öppnar 08:00. 

VARMT VÄLKOMNA!