Här är alla mönster inför tävlingen.

OBS
- Ändring av WA reining från mönster 11 till mönster 13.
- Skrittstegen i horsemanshipen ändras till jag med lätt byte. 
- Bomavståndet i trailen breddas betydligt