Från vänster: Emelie Zetterlund, Filippa Rosborg Erlandsson, Elsa Gunnarsson, Johanna Albinsson och Malin Kleman.
Reserver ej närvarande: Anette Rosborg Erlandsson och Josefin Hedstrand.