Styrelsen i HCWR har tillsammans med ledningen för High Chaparral, enats om att försöka arbeta fram en ny, mer gemensam logotype för HCWR. Önskemålet är att den baseras på det registrerade varumärke och typsnitt som idag används av High Chaparral i alla sammanhang. För oss i styrelsen är det givetvis en självklarhet då vi just "lånar" namn och varumärke av High Chaparral. Detta ligger även i styrelsens intention att flytta fram "positionerna" på westernsveriges karta och samtidigt skapa en stark och tydlig grafisk identitet för föreningen och våra medlemmar. Styrelsen har därför jobbat fram ett antal förslag som noggrant betraktats och diskuterats. Efter ett antal korrektur-rundor anser vi nu att vi funnit ett förslag som på ett balanserat sätt kombinerar varumärket "High Chaparral" med ett nytt typsnitt för "Western Riders". Dock diskuteras inramningen av själva "orden" och nu vill vi, i enlighet med årsmötet, att ni medlemmar är med och avgör vår nästa logotype för HCWR. Nedan finner ni tre förslag som baseras på de uppställda kriterier som varit anledningen till förändring. 
 
I förslag 1 omgärdas logotypen av "taggtråd" som blir till ett designelement och som anknyter till 1800-talets USA, på gott och ont. Fräckt, kaxigt eller "taggigt"?

 
 
Förslag 2 används ett rep med stjärnor för att föra tankarna till traditionerna av roping och stolta stater. Arv och tradition i en gemensam inramning för en tydlig förening?


 
 
I förslag 3 lyfts stjärnorna utanför repet, förstoras något och blir till ett tydligare element av självständighet och arv, direkt kopplat till vår westernkultur. En logotype för stolta HCWR-medlemmar att bäras på tävling och fritid?

 
 
Alla medlemmar som avlagt medlemsavgift för 2015 äger rätten att rösta. Röstning sker genom att skicka mejl till styrelsen och ange önskat förslag. För familjemedlemsskap gäller alla röstandes namn tydligt angivet.
Röstningen avslutas den 25 april.
 
Varmt välkomna med Era röster.
Maila: styrelse@hcwr.se
Styrelsen